Septīto gadu pēc kārtas norisinās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izsludinātais konkurss, kurā vēsturisko namu īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai, lai atjaunotu ēkas. Šogad projektā iesniegts 101 pieteikums, no tiem 76 atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam. Apstiprināto 55 projektu kopējais līdzfinansējums sasniedz 883 108 eiro, norāda dome.

Konkursā ir ietvertas divas programmas - Lielā un Mazā. Lielajā programmā paredzēts īstenot 39 kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu par kopējo finansējumu 816 483 eiro. Piešķirtais līdzfinansējums nepārsniedz 50% no ēkas atjaunošanai attiecināmajām izmaksām, turklāt līdzfinansējuma summa vienai ēkai nevar pārsniegt 30 000 eiro.

Konkursa Mazajā programmā savukārt apstiprināti 16 kultūras pieminekļu elementi - būvamatniecības izstrādājumi, kuri tiks atjaunoti vai restaurēti ar pašvaldības līdzfinansējumu. Mazās programmas ietvaros viena projekta līdzfinansējums nepārsniedz 5000 eiro.

Rīgas dome atzīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums ēku īpašniekam tiks piešķirts kompensācijas veidā pēc projekta īstenošanas un pēc visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no namīpašnieka puses. Konkursā apstiprinātie projekti jārealizē līdz šī gada 15.novembrim.