Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Kā rīkoties, ja mājoklī deklarējies svešinieks
Clock2020-01-10

Kā rīkoties, ja mājoklī deklarējies svešinieksIespēja elektroniski deklarēt dzīvesvietu, nenoliedzami, ir ērts pakalpojums, taču vienlaikus ļauj pilnīgi svešām personām par savu dzīvesvietu norādīt jūsu mājokli. Dažkārt “ciemiņš” ir nemanāms, bet atsevišķos gadījumos var radīt jums liekus tēriņus. Kā noskaidrot, kādas personas ir deklarētas jūsu dzīvesvietā? Un kā nelūgtos iemītniekus izdeklarēt?

Deklarēt savu dzīvesvietu ir ikviena Latvijas iedzīvotāja pienākums. Likums paredz, ka deklarēt dzīvesvietu nekustamajā īpašumā drīkst personas, kurām ir tiesisks pamats to darīt. Piemēram, īpašums personai pieder, tiek īrēts, persona ir stājusies laulībā ar mājokļa īpašnieku vai ir saņēmusi īpašnieka atļauju dzīvot īpašumā.

 

Būtiski ir tas, ka dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskums nav jāpierāda ar dokumentiem. Tāpēc jebkura persona, atsaucoties uz īpašnieka it kā dotu atļauju, var deklarēt savu dzīvesvietu jūsu mājoklī.

Ne vienmēr ļaunprātīgi

 

Jāpiebilst, ka ne vienmēr svešinieki jūsu miteklī ir deklarējušies ļaunprātīgi. Ir iespējamas situācijas, kad iepriekšējie iemītnieki, pārceļoties uz jaunu dzīvesvietu, ir aizmirsuši tajā deklarēties. Tāpat pastāv iespēja, ka persona gluži vienkārši ir kļūdījusies, norādot deklarētās dzīvesvietas adresi.

 

Labākajā gadījumā jūs varat pat nepamanīt nelikumīgos “iemītniekus. Tomēr dažkārt tie var kļūt par traucēkli, jums regulāri saņemot nepazīstamiem cilvēkiem adresētas vēstules. Savukārt sliktākajā gadījumā nelūgtais īrnieks var radīt jums liekus tēriņus, jo, piemēram, īpašumā deklarēto personu skaits nosaka maksu par atkritumu izvešanu un vairākiem citiem komunālajiem pakalpojumiem.


Kā noskaidrot, kas ir deklarējies jūsu mājoklī

Ja īpašums zemesgrāmatā ir reģistrēts uz jūsu vārda, tajā deklarētās personas bez maksas varat noskaidrot portālā “latvija.lv”, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētas personas”. Alternatīva ir vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Īpašumā deklarēto personu skaitu var uzzināt arī rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem un paziņojumos par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

Ņemiet vērā, ka jūs varat pieprasīt informāciju tikai par jums piederošā īpašumā deklarētām personām. Ja īrējat dzīvokli, jūs varat lūgt šo informāciju no mitekļa saimnieka.

 

Kā izdeklarēt svešu personu

Lai anulētu personas nelikumīgi deklarēto dzīvesvietu, jums jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas īpašums. Iesniegumu drīkst iesniegt gan nekustamā īpašuma īpašnieks, gan īrnieks, pārvaldnieks vai īpašnieka radinieks.

Iesniegumā jānorāda šāda informācija:

  • Izdeklarējamās personas vārds, uzvārds un personas kods;
  • Adrese, kurā persona nelikumīgi deklarējusies;
  • Pamatojums, kāpēc vēlaties personu izdeklarēt.

Pamatojumā varat atsaukties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu, kas paredz, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu var anulēt, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai arī tai nav pamatojuma dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 

Iesniegumu pašvaldībā var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu, nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi.

 

 

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība pieņems lēmumu par personas nelikumīgi norādītās dzīvesvietas anulēšanu. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var lūgt iesniegt papildu dokumentus. Procesa ilgums katrā gadījumā var būt atšķirīgs. Piemēram, Rīgā iesnieguma izskatīšana ilgst vismaz  mēnesi.Avots: abc.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678