Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Tiesu izpildītāju dienā speciālisti bez maksas konsultēs par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu
Clock2024-03-25 tvnet.lv

Tiesu izpildītāju dienā speciālisti bez maksas konsultēs par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanuTiesu izpildītāju dienā 27.martā iedzīvotāji bez maksas varēs saņemt konsultācijas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās, informēja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē (LZTIP).

Aizvadītajā gadā tika veiktas likumu izmaiņas, kas vienkāršoja dalītā īpašuma izbeigšanu, un tas ir palielinājis iedzīvotāju interesi par zemes izpirkšanas iespējām zem savu privatizēto dzīvokļu mājām. Zemes atsavināšanas process katrai mājai notiek tiesu izpildītāja vadībā, un tā izmaksas pilnībā sedz valsts.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Latvijā piespiedu dalītā īpašumā joprojām ir vairāk nekā 3600 daudzdzīvokļu māju, kas atrodas uz 7354 citām personām piederošām zemes vienībām. Šajās daudzdzīvokļu mājās kopumā ir gandrīz 111 000 dzīvokļu.

LZTIP priekšsēdētāja Iveta Kruka norāda, ka līdz 2024.gada februāra beigām zvērināti tiesu izpildītāji uzsākuši 33 lietas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu. 13 lietas - Zemgalē, deviņas lietas - Vidzemē, sešas - Rīgā un Pierīgā, Latgalē - četras, bet Kurzemē uzsākta viena lieta. Lai gan uzsākto lietu skaits šķiet neliels, tam ir tendence strauji pieaugt. Visa 2023.gada laikā zvērināti tiesu izpildītāji uzsāka tikai 14 šādas lietas, bet pirmajos divos 2024.gada mēnešos - jau deviņas. Turklāt Valsts zemes dienestā sagatavošanā atrodas paziņojumi par atsavināmo zemi un tās cenu vēl vairākiem desmitiem daudzdzīvokļu māju. Lielākā interese par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu vērojama Jelgavā, Rīgā un Valmierā.

2023.gada 1.janvārī spēkā stājās Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Tā mērķis ir izbeigt stāvokli, kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet privatizēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļi citiem īpašniekiem, un dot iespēju dzīvokļu īpašniekiem dalītā īpašuma vietā izveidot vienotu nekustamo īpašumu.

Lai sāktu zemes izpirkšanas procesu, vairāk nekā 50% dzīvokļu īpašnieku ir jāpieņem lēmums par zemes izpirkšanas procesa uzsākšanu un jāvēršas pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Likums to ļauj darīt, neprasot zemes īpašnieka viedokli. Tālāk jau pašvaldība iesniegs pieprasījumu Valsts zemes dienestā, kas veiks aprēķinus, tajā skaitā, cik liels maksājums katram iedzīvotājam būtu jāveic. Visas zemes uzmērīšanas un cenas noteikšanas izmaksas sedz valsts. Ja noteiktā summa iedzīvotājiem šķiet pārāk augsta, no zemes izpirkšanas ir iespējams atteikties. Tāpat ir iespējams lūgt kredītu komercbankās, bet ja bankas kredītu atsaka, atbalstu zemes izpirkšanai iespējams saņemt finanšu institūcijā "Altum".

Tālākā zemes atsavināšanas procesa veikšanai dzīvokļu īpašnieki izvēlas zvērinātu tiesu izpildītāju. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc vēl viena kopsapulce ar zvērināta tiesu izpildītāja līdzdalību, kurā ar vairāk nekā 50% balsu vairākumu jāapstiprina zemes izpirkšana. Kolīdz tiek samaksāta pilna zemes atsavināšanas summa un, ja tas nepieciešams, veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz zemesgrāmatā nostiprinājuma lūgumus un norēķinās ar zemes īpašniekiem. Savukārt dzīvokļu īpašnieki iegūst vienotu nekustamo īpašumu.

Detalizētāku informāciju par to, kādas darbības jāveic dzīvokļu īpašniekiem, ja tie vēlas uzsākt lietu par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala zem daudzdzīvokļu mājas atsavināšanu, kādi lēmumi jāpieņem, kādi maksājumi jāveic un ar kādiem termiņiem jārēķinās, būs iespējams uzzināt Tiesu izpildītāju dienā 27.martā, zvanot uz LZTIP tālruni 67290005.

Tāpat Tiesu izpildītāju dienā iedzīvotājiem būs pieejamas bezmaksas telefonkonsultācijas arī citos ar zvērinātu tiesu izpildītāju darbību saistītos jautājumos.

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. LZTIP pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.Avots: tvnet.lv
Pievienoja: Pilat
Atslēgvārdi:
+371 27888678