Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Nodokļi NĪN piemērošanā rosina ieviest neapliekamo minimumu
Clock2020-02-19 www.pilat.lv

Nodokļi NĪN piemērošanā rosina ieviest neapliekamo minimumuTieslietu ministrija (TM) iztrādājusi likumprojektus, piedāvājot atcelt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) iedzīvotāju primārajiem mājokļiem vērtībā līdz 100 000 eiro un būtiski samazināt NĪN primārajiem mājokļiem ar augstāku kadastrālo vērtību.

 

Likumprojekti paredz paralēli jaunajām nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām ieviest arī t.s. speciālo vērtību, kuru izmantotu NĪN aprēķinam iedzīvotāju primārajiem mājokļiem sākot ar 2022.gadu.

Priekšlikumus 17.februārī vērtēja Saeimas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē. "Mums visiem - iedzīvotājiem un valstij - ir jābūt pieejamai objektīvajai informācijai par kadastrālo vērtību visiem nekustamajiem īpašumiem, taču NĪN piemērošana un nodokļu sloga paaugstināšana attiecībā uz iedzīvotāju primārajiem mājokļiem nav pieļaujama. Tāpēc Tieslietu ministrija uzskata, ka nepieciešams ieviest tā saucamo "neapliekamo minimumu," skaidro tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs.

"Pārmetumi ir nepatiesi, ka šīs izmaiņas tiktu kompensētas uz uzņēmumu un citu juridisku personu rēķina. Turklāt šī piedāvājuma fiskālā ietekme uz valsts/ pašvaldību budžetu ir minimāla, salīdzinot ar citām plānotajām nodokļu reformām. Turklāt pašvaldību kopējie NĪN ieņēmumi garantē šī nodokļa atcelšanu iedzīvotāju primārajiem mājokļiem," papildina A.Bukšs.

TM piedāvājums paredz noteikt, ka NĪN nav jāmaksā par primārajiem mājokļiem ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro. Ja mājokļa kadastrālā vērtība pārsniegtu 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2 (nodokļa aprēķinam izmanto 20% no iegūtās starpības).

Līdzīgs piedāvājums ir arī attiecībā uz zemi zem šiem mājokļiem, tikai šajā gadījumā neapliekamais minimums būtu 10 000 eiro. Attiecīgi, ja zemes kadastrālā vērtība ir zem 10 000 eiro, tad NĪN maksājums ir 0 eiro, bet ja vairāk par 10 000 eiro, tad no tās atņem 10 000 un atlikušajai summai piemēro koeficientu 0,2.

Tieslietu ministrija aicina pārskatīt NĪN nosacījumus jau šogad divos posmos:

1) līdz 2020.gada 1.jūnijam pieņemt TM sagatavotos likumprojektus - "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kuri paredz neapliekamā minimuma ieviešanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā primārajam mājoklim sākot no 2022.gada 1.janvāra.

2) 2020.gada otrajā pusē izskatīt nekustamā īpašuma nodokļa likmju iespējamu samazinājumu nekustamajiem īpašumiem ar citiem lietošanas mērķiem.

Tāpat šobrīd tiek izskatīti iespējamie risinājumi attiecībā uz likumprojekta attiecināšanu arī uz īrniekiem. Piemēram, nosakot, ka nosacījumi attiektos arī uz tiem īres dzīvokļiem, kuru īres līgumi ir reģistrēti zemesgrāmatā un īrnieks šajā mājoklī ir arī deklarējies.

 

Saskaņā ar TM provizoriskajiem aprēķiniem pašvaldību kopējie ieņēmumi no NĪN 2022.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, nesamazināsies. Sliktākā scenārija gadījumā kopējie ieņēmumi pieaugs par 14 milj. eiro. Minētais pieaugums saistīts ar to, ka kadastrālās vērtības pēdējo reizi pārskatītas 2012.gadā un ka pa šiem gadiem tirgus cenas ir kāpušas vairākos segmentos, kā arī pēdējos desmit gados uzbūvētās ēkas līdz šim nav adekvāti novērtētas un to pašreizējās kadastrālās vērtības, no kurām tiek rēķināts NĪN, bieži vien veido tikai 40-50% no to patiesās vērtības.Avots: db.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678