Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Uzsākts projekts sociālās rehabilitācijas lauku vidē popularizēšanai
Clock2021-04-07 https://irliepaja.lv

Uzsākts projekts sociālās rehabilitācijas lauku vidē popularizēšanaiNo 1.aprīļa līdz 31.oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrība īstenos Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projektu "Darbosimies un pilnveidosimies kopā – "Dvēseles veldzes dārzā"". Tas paredzēts, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanu, Liepājas Neredzīgo biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Projekta laikā cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiks motivēti izmantot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus lauku vidē – organizējot ekskursijas uz "Dvēseles veldzes dārzu", Ziemupē, Pāvilostas novadā, un veicinot informācijas pieejamību. Tiks īstenotas aktivitātes arī cilvēku ar invaliditāti sociālās iekļaušanas veicināšanai. Lai izprastu cilvēku ar invaliditāti vajadzības, studenti un mācībspēki tiks izglītoti emocionālajā kompetencē saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti un dažādu iestāžu un organizāciju darbinieki – universālajā dizainā. Papildinot zināšanas, dodoties pieredzes apmaiņā un izglītojoties medijpratībā, kritiskajā domāšanā un sociālo mediju pielietošanā, tiks celta biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāte.

No maija līdz projekta noslēgumam cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā viņu ģimenes locekļiem un atbalsta personām, sadarbojoties ar Liepājas un apkārtējo novadu sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, tiks organizētas 12 informatīvi izglītojošas ekskursijas uz Liepājas Neredzīgo biedrības sociālās rehabilitācijas un izziņas centru lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs". Kopumā 96 ekskursiju dalībnieki gida–asistenta pavadībā varēs iepazīt centra darbību, pakalpojumus un izstaigāt plašo vides apskates objektu maršrutu. 

"Sociālā rehabilitācija lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzā" ir iespēja pēc ilgās sēdēšanas mājās sajust brīvību un aktīvi līdzdarboties svaigā gaisā vairāk nekā 10 ha plašajā teritorijā, baudīt lauku vidi un pašu izaudzētos dārza labumus, lai ikviens cilvēks būtu iesaistīts, piederīgs un noderīgs un justu gandarījumu par paveikto. Šajā centrā var gan darboties, gan atpūsties, piemēram, iepazīt dažādus apskates objektus – redzēt, sasmaržot un sagaršot Sajūtu parkā, iztaustīt informatīvo stendu "Dievs radīja", izstaigāt Baso pēdu taku, doties peldē un iesaistīties citās aktivitātēs", par centra iespējām stāsta projekta vadītājs Māris Ceirulis.

Lai popularizētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus lauku vidē un motivētu cilvēkus ar invaliditāti tos izmantot, tiks veidoti un biedrības sociālo mediju kontos publicēti vairāki video materiāli par cilvēku ar invaliditāti pieredzes stāstiem "Dvēseles veldzes dārzā". Tāpat sociālās rehabilitācijas un izziņas centram tiks izgatavots un uzstādīts informatīvais stends, lai informētu centra apmeklētājus par piedāvātajiem pakalpojumiem, teritorijas izvietojumu, kontaktinformāciju, kā arī izstrādāts buklets, kas informēs par centra darbību, sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē un dažādām aktivitātēm un nodarbībām, kurās var piedalīties gan cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, gan seniori ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālās iekļaušanas veicināšanai tiks organizēti izglītojoši semināri. 15 Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studenti un mācībspēki stiprinās kompetences saskarsmē ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, iepazīstot šo cilvēku vajadzības un iespējas un vides, informācijas un pakalpojumu pieejamības principus seminārā "Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem", un 15 dažādu iestāžu un organizāciju darbinieki no dažādām pašvaldībām iepazīs universālo dizainu un nosacījumus pieejamas vides veidošanai cilvēkiem ar invaliditāti seminārā "Universālais dizains".

Lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un veicinātu cilvēku ar invaliditāti iesaisti savas dzīves kvalitātes celšanā, Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie pilnveidos savas zināšanas un prasmes divu dienu seminārā par tēmām – "Medijpratība un kritiskā domāšana" un "Sociālo mediju būtība organizācijas komunikācijas veidošanai ar mērķauditoriju", un dosies pieredzes apmaiņā. Seminārā tiks iepazīti mūsdienās aktuāli jautājumi: kritiskā domāšana, informācijas patiesuma un kvalitātes izvērtēšana, sociālo mediju darbība un paņēmieniem, kā tos izmantot finanšu līdzekļu piesaistei biedrības darbības uzturēšanai. Pieredzes apmaiņas braucienā uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) tiks iepazīti tur sniegtie profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vai, epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, braucienu organizēs uz kādu citu līdzvērtīgu vietu.Avots: https://irliepaja.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678