Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Luminor: Liels pieprasījums pēc zemes iegādes; ko vērts zināt pirms iegādes?
Clock2021-04-27 https://cache.city24.lv/news

Luminor: Liels pieprasījums pēc zemes iegādes; ko vērts zināt pirms iegādes?Pieaugot iedzīvotāju vēlmei pārcelties uz dzīvi piepilsētā vai tuvāk dabai, strauji palielinās arī interese par finansējuma iespējām zemes iegādei privātmājas būvniecībai, liecina Luminor bankas novērojumi. Zemes iegādes process mēdz būt izaicinošs, tāpēc Luminor mājokļu centra eksperts Kaspars Sausais skaidro svarīgākos aspektus, kam pievērst uzmanību vēl pirms zemes iegādes.

Atļautie zemes izmantošanas veidi 

Lai noskaidrotu, vai zemes gabalu būs iespējams izmantot privātmājas būvniecībai, konkrētās pašvaldības mājaslapā var iepazīties ar teritorijas plānojumu, kurā būs norādīts zemes izmantošanas mērķisSpeciālisti aicina izvērtēt informāciju arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas vietnē geolatvija.lvkur, iespējams, varēs iepazīties ar noskatītā zemes gabalaplānošanas dokumentiem, piemēram, detālplānojumu, atļauto izmantošanu, apbūves parametriem un piebraukšanas risinājumiem. Ja konkrētajai vietai ir izstrādāts detālplānojums, tad var noteikt apbūves rādītājus, vizuālos risinājumus, kā arī var tik precizēta atļautā zemes gabala izmantošana. 

Apkārtnes iespējamā apbūve nākotnē

Tuvākās apkaimes apbūves plānu izvērtēšana ir svarīgs solis zemes iegādes procesā, kas var ietekmēt gan dzīves kvalitāti, gan īpašuma vērtību. Par teritorijas apbūves plāniem var uzzināt jau minētajos teritorijas plānojumos un detālplānojumos, kur jau detalizēti uzskaitīts, ko drīkst vai nedrīkst darīt ar zemi. Tādējādi var izsecināt, vai un kādas būves nākotnē varētu kļūt par privātmājas "kaimiņiem" – biroja ēkas, daudzdzīvokļu mājas vai loģistikas centrs. Jāņem gan vērā, ka plānošanas dokuments var tikt mainīts, piemēram, ja, iegādājoties zemes gabalu, apkārtnē tika atļauta tikai privātmāju celtniecība, tas nenozīmē, ka šis ierobežojums tāds paliks mūžīgi, tāpēc vēlams sekot līdzi aktualitātēm. Portālā geolatvija.lv var pieteikties jaunumiem, lai brīdī, kad izvēlētajā teritorijā tiek apspriesta pieļaujamā teritorijas izmantošana, par to var laicīgi uzzināt. Savukārt ar jau izsniegtajām būvatļaujām var iepazīties būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv)kas var sniegt ieskatu par tuvākās apkaimes aprisēm turpmāk. 

Dažādi apgrūtinājumi un aizsargjoslas

To, kas apgrūtina konkrēto īpašumu, var noskaidrot Zemesgrāmatā, savukārt ar apkārtējās teritorijas vērtību ietekmējošām vai ierobežojošām lietām var iepazīties dabas datu pārvaldības sistēmā ozols.gov.lv. Tās varētu būt augstsprieguma līnijas, dzelzceļa un autoceļa aizsargjoslas, sarkanās līnijas – visi šie faktori ir būtiski, jo ietekmē īpašuma izmantošanas iespējas un komforta līmeni nākotnē

 

Applūšanas riski un gruntsūdeņi 

Tie tiek noteikti pēc grunts augstuma atzīmes un reljefa, un ir atzīmētas arī teritorijas plānojumā, taču bieži mērogs ir globāls, tāpēc eksperti iesaka to precizēt un izmērīt arī būvprojekta izstrādes laikā. Te gan ir jārēķinās ar papildu izmaksām, taču ilgtermiņā tas noteikti atmaksāsies un būs drošības sajūta, ka īpašums pilnībā vai daļēji netiek pakļauts applūšanas draudiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra piedāvā sagatavot arī izziņu par konkrētās ūdenstilpnes applūstošās teritorijas augstuma atzīmi. Ja teritorija tiek noteikta kā applūstoša, tad ir jāpakļaujas aizsargjoslu likumam, kas potenciālajam zemes pircējam var nozīmēt atteikšanos no plānotās privātmājas celtniecības. Būtiski procesā noskaidrot arī gruntsūdeņu līmeni, jo arī šis aspekts var ietekmēt kopējās izmaksas par mājas būvniecību.

Piekļūšana zemes gabalam 

Tas, ka piekļuve īpašumam ir pa skaistu, līdzenu ceļu vēl nenozīmē, ka piekļuves jautājums ir atrisināts, jo tam ir arī juridiskā puse. Zemes īpašniekiem ir tiesības noteikt, vai un kurš pa to drīkst pārvietoties. Tas nozīmē to, ka pirms zemes gabala iegādes ir jāizpēta, vai, piekļūstot zemei, nebūs jāšķērso citai personai piederošs īpašums. Ja tomēr piekļuve ir apgrūtināta par labu kādam citam, vēlams noskaidrot Zemesgrāmatā vai Kadastrā, vai šis jautājums ir juridiski sakārtots. Ja nav, tad ir jāsakārto, jo citādi var nesaņemt arī būvatļauju. Var gadīties situācijas, kad privātīpašumā esošs ceļš laika gaitā ir ieguvis pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu, kas nozīmē, ka tam tomēr ir nodrošināta publiskā pieejamība. 

Elektrība, ūdens, kanalizācijas un citas komunikācijas 

Pirms īpašuma iegādes ieteicams izvērtēt savas vajadzības, vēlmes un dzīvesveidu – kāds elektrības, ūdens patēriņš būs nepieciešams vai kā tiks gatavots ēst? Tas palīdzēs noteikt un izvērtēt, kādas ir nepieciešamās komunikācijas, lai tās salīdzinātu ar jau pieejamām vai iespējām tās ierīkot. Turklāt būtiski ņemt vērā, ka kaimiņmājā novērotās komunikācijas nesniedz garantiju, ka arī izvēlētajā īpašumā tās ir pieejamas. Gan ērtāk, gan izdevīgāk ir tad, ja komunikācijas jau ir pieejamas, taču, ja tās ir jāierīko, jārēķinās ar papildu izmaksām. Par iespējām tās ierīkot var uzzināt pašvaldībā vai sazinoties ar konkrēto pakalpojumu nodrošinātājiem, piemēram, Latvenergo, Latvijas gāze un citiem. Avots: https://www.city24.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678